Průvodce zápisem do autoškoly

Pro nové uchazeče o řidičské oprávnění přinášíme ucelené informace o podmínkách přijetí do výuky a výcviku v autoškole.

Chci se přihlásit do autoškoly

Na jednoduchém schémátku si můžete přehledně zjistit jak se přihlásit do naší autoškoly.
postup přihlášení do autoškoly
Pokračujte stažením těchto souborů

žádost o řidičské oprávněníŽádost o řidičské oprávnění (pdf dokument)
lékařský posudekLékařský posudek(pdf dokument)

Dokumenty můžete donést osobně do autoškoly nebo nascenovat a odeslat mailem na info@autoconsult.cz a na zahajovací hodinu přinesete originály s sebou. Ušetříte si jednu cestu do autoškoly. Zavolejte nám a my si pro dokumenty zajedeme k Vám.

Délka kurzu

datum a časPodle platného zákona č. 247/2000 Sb., se do autoškoly můžete přihlásit maximálně 18 měsíců před dovršením požadovaného věku, kdy kurz bude ukončen nejdříve v den dovršení požadovaného věku. (existuje vyjímka pro studenty z učebních oborů, u kterých je řidičský průkaz kvalifikační předpoklad výkonu povolání, můžou nastoupit do kurzu již 24 měsíců před dovršením požadovaného věku, ale pouze v dané škole).

Po ukončení výcviku v autoškole následuje zkouška. Pokud žadatel propadne v některé z jejích částí, má žadatel 6 měsíců od data vykonání první zkoušky na její úspěšné vykonání.

Podmínky přijetí do autoškoly

vřelé gestoDo autoškoly se můžete přihlásit na libovolnou skupinu již 18 měsíců před dovršením stanoveného věku pro vybranou skupinu řidičských oprávnění. Pozor, ke zkoušce můžete jít až den po dovršení požadovaného věku! Věkové hranice pro přijmutí do výuky a výcviku a pro zkoušky naleznete v přehledu skupin řidičských oprávnění.

Další podmínky

  • Žadatel o řidičké oprávnění nesmí být ve výkonu trestu zákazu řízení motorových vozidel
  • Žadatel o řidičké oprávnění musí mít platný posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
  • Žádost do autoškoly musí být podepsaná. Pokud je žadatel mladší než 18 let, musí jí podepsat žadatelův zákonný zástupce. Pokud je žadatel mladší než 15 let musí být podpis zákonného zástupce notářsky ověřen.
  • Pokud rozšiřujete z jedné skupiny na jinou, musíte dodržet posloupnost skupin. Tu zjistíte z přehledu skupin řidičských oprávnění