Závěrečné zkoušky v autoškole a testové otázky pro rok 2018

Závěrečné zkoušky v autoškole a testové otázky pro rok 2013

Po ukončení výuky a výcviku a po společné dohodě, že na zkoušky chcete a jste připraveni, se konají samotné zkoušky. Datum uskutečnění zkoušky nezáleží na přání autoškoly, ale je podřízeno možnostem magistrátu, který přiděluje zkušební termín (na základě žádosti autoškoly) a stanovuje maximální počet účastníků zkoušky, datum a čas konání. Zkoušky jsou zpoplatněny dle ceníku autoškoly a Magistrátu hl. města Prahy.

Zkouška

Zkouška je rozdělena do maximálně 3 částí:

1. Nejprve se koná zkouška z teoretických znalostí (test na PC), kdy musíte uspět minimálně na 43 bodů z 50 možných. Povinné pro všechny skupiny.

2. Údržba a konstrukce motorových vozidel.

a. Pro skupiny AM, A1, A2, A, B, BE se nekoná (od 19.1.2013)

b. Pro skupiny C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE je součástí zkoušky.

3. Praktická jízda motorovými vozidly. Povinná pro všechny skupiny.

Samotné konání zkoušek je zpravidla rozděleno do dvou dnů, ale může být i v jednom dni. V obou případech se zkouška začíná testy z pravidel silničního provozu a to na adrese Magistrátu hl. města Prahy, tj. Nad Vršovkou horou 88, Praha 10. Mapka níže přesně popisuje umístění zkušebních místností. Areál s číslem popisným 88 je značně velký.

Bod A - zkušebna Magistrátu hl. města Prahy (v budově vyjděte do 1. patra)
Bod B,C - Zastávky autobusu 101, 135, 136, 150, 213

pro zvětšení klikni na obrázek

Autoškola - testy pro rok 2018

Kde najdete zkušební testy autoškoly roku 2015? Jediné ucelené vydání se směrodatnými odpověďmi je věstník dopravy. Aktuání elektronickou verzi naleznete zde -> testy autoškola

Pokud chcete trénovat testy na zkoušky a nevíte kde, doporučujeme stránku ministerstva dopravy, kde můžete testy provádět online. Jedná se o nelepší způsob jak trénovat testy, protože z této databáze testů se generuje Váš ostrý zkouškový test. Takže máte přehled o všech otázkách a nestane se Vám, že byste nějakou otázku viděl/a poprvé v životě. Více na etesty2.mdcr.cz