Ceník autoškoly Autoconsult


ceník služeb autoškoly AutoconsultVšechny ceny jsou v Kč a jsou včetně DPH 21%. Platné od 8. 5. 2016

K ceně výcviku je nutné připočítat částku za zkoušku, kterou vybírá obecní úřad s rozšířenou působností v souladu se zákonem. Tj. 700 Kč a 300 Kč za náklady spojené se zkouškou. (U každého výcviku tedy počítejte 1000 Kč za zkoušku. U sdrůženého výcviku se platí dohromady pouze 1000 Kč a ne za každou skupinu zvlášt).

Žádné další, nebo skryté poplatky, které nejsou uvedeny v ceníku neexistují. Autoškola garantuje stejnou cenu od počátku výcviku až do jeho ukončení a nikdy nebude požadovat dodatečné platby.

Ceník služeb autoškoly

Čísla v závorce znamenají jiný název skupiny, se kterým se můžete setkat.

Skupiny Ceny v Kč Stručný popis

Základní výcvik (individuální kurzy)

AM - standard 8.000,- Motocykl do konstrukční rychlosti 45km/h
A1 - standard 8.000,- Motocykl do 125 ccm nebo do 11kW
A2 - standard 8.000,- Motocykl do 35kW nebo do poměru 0,2 kW/kg
A - standard 8.000,- Lze získat ve věku:
Motocykl od 24 let bez předchozích zkušeností.
Od 20 let po dvou letech praxe s A2
AM,A1,A2,A - zrychlený výcvik - libovolná podskupina příplatek 2.000,- ke zvolené skupině AM, A1, Ao, An
doplňující zkouška z A2(Ao) na A (An,A21) 2.500,- Motocykl nad 25kW nebo nad 0,16 kW/kg
B - Economy 8.000,- Osobní automobil - výcvik pro nenáročné
B - Standard 10.000,- Osobní automobil - základní výcvik
B - Smart 11.000,- Osobní automobil - zvýhodněný výcvik
B - Express 12.500,- Osobní automobil - zrychlený výcvik
B - Exclusive 14.500,- Luxusní výcvik (na luxusní výcvik se nevztahuje žádná další sleva)
B+E z B standard 5.500,- Přípojné vozidlo nad 750kg ke skupině B
B+E z B express 6.500,- Přípojné vozidlo nad 750kg ke skupině B - zrychlený výcvik
C standard 12.000,- Nákladní automobil
C express 17.500,- Nákladní automobil - zrychlený výcvik
C+E z C standard 7.500,- Přípojné vozidlo nad 750kg ke skupině C
C+E z C express 8.500,- Přípojné vozidlo nad 750kg ke skupině C - zrychlený výcvik
D z C standard 17.500,- Autobus
D z C express - zrychlený výcvik 21.500,- Autobus
D z B standard 32.000,- Autobus ze skupiny B (osobní)

Sdružený výcvik - více skupin najednou

A2+B (pro studenty) 16.000,- Motocykl a osobní automobil
A+B (pro studenty) 16.500,- Motocykl a osobní automobil
A2+B standard 17.000,- Motocykl a osobní automobil
A+B standard 17.500,- Motocykl a osobní automobil
A+C z B standard 22.000,- Motocykl a nákladní automobil z osobního automobilu
A+D z C standard 21.500,- Motocykl a autobus z nákladního automobilu
D+CE z C standard 23.500,- Autobus a přívěs za nákladní automobil z nákladního automobilu
A2+CE z C 13.500,- Motocykl Standard a přívěs za nákladní automobil z nákladního automobilu
A+CE z C 14.000,- Motocykl Standard a přívěs za nákladní automobil z nákladního automobilu

Převody žáků z jiných autoškol

Po zkoušce i před zkouškou
převod po vykonané zkoušce (A,B,C,D,E) 500,- + náklady na zkoušku a doplňující výcvik dle platného ceníku
převod při výcviku (A,B,C,D,E) n/a cenu stanovíme podle výkazu z předešlé autoškoly

Kondiční jízdy, cena za 1 výukovou hodinu (45min)

osvěžení schopností v řízení vozidla po dlouhé přestávce
B 400,- Jízda s osobním automobilem
Po-Pá od 8.00-17.00)
B 600,- Jízda s osobním automobilem
víkend a všední dny od 17.00
B 3600,- Balíček 9 jízd + 1 jízda zdarma
10 jízd (v době od 8-17h)
B 5600,- Balíček 9 jízd + 1 jízda zdarma
10 jízd (v době od 17h nebo o víkendech)
C 600,- Jízda s nákladním automobilem (1h = 45min)
D 800,- Jízda s autobusem (1h = 45min)

Doplňkový výcvik

jízdní hodiny konané navíc po vyčerpání základního rozsahu jízdních a výukových hodin
jízdní hodina skupina A 400,-
jízdní hodina skupina B Student 400,-
jízdní hodina skupina B Standard 380,-
jízdní hodina skupina B Smart 360,-
jízdní hodina skupina B Express 350,-
jízdní hodina skupina B Exclusive 350,-
jízdní hodina skupina BE 500,-
jízdní hodina skupina C 600,-
jízdní hodina skupina CE 800,-
jízdní hodina skupina D 1000,-

Cena opravných zkoušek a pokuty

Prostoj - neomluvená jízda 24h předem 200,- všechny druhy výcviku i kondiční jízdy
Nedostavení se ke zkouškám, bez omluvy min 48h předem 500,-
Opravná zkouška z testů 300,- magistrátní poplatek nezapočítán
Opravná zkouška z jízdy A,B,C 400,- magistrátní poplatek nezapočítán
Opravná zkouška z jízdy D 800,- magistrátní poplatek nezapočítán
Opravná zkouška z konstrukce 200,- magistrátní poplatek nezapočítán