Skupiny řidičských oprávnění

Řidičský průkazSkupiny řidičských oprávnění se děli do skupin a podskupin. Pokud chcete absolvovat Vámi vybranou skupinu, zkontrolujte si, zda splňujte podmínky nebo zda jste vybrali správně.
Pokud si nejste jistý/á, jestli Vámi vybraná skupina je vhodná, neváhejte nám napsat nebo zavolat. Rádi Vám vše do podrobna vysvětlíme.

Dělení do skupin a podskupin

Pro snadnou orientaci ve skupinách řičských průkazů je Vám k dispozici následující seznam.

Motocykly

skupina Am

Motocykl do konstrukční rychlosti 45km/h

Jak zjistím, že má motocykl konstrukční rychlost do 45km/h? Odpověď je jednoduchá, podívejte se do osvědčení o registraci vozidla (část II.) nebo po staru do velkého technického průkazu a zde hledejte kolonku maximální konstrukční rychlost.

Můžu řídit: babetu, skůtry
Nemůžu řídit: cokolik s vyšší konstrukční rychlostí než 45km/h

Minimální věk pro vydání řidičkého průkazu: 15 let
Nejdříve se můžu přihlásit ve věku:13,5 roku
tento řidičák chci

skupina A1

Motocykl do obsahu 125 ccm nebo do výkonu 11kW

Můžu řídit: V drtivé většině všechny běžné čtyřtaktní 125ccm motocykly
Nemůžu řídit: Pozor na dvoutakty v objemu 125ccm, které mají vyšší výkon než 11kW, ale není to pravidlo

Minimální věk pro vydání řidičkého průkazu: 16 let
Nejdříve se můžu přihlásit ve věku:14,5 roku
tento řidičák chci

skupina A2

Motocykl do výkonu 35kW nebo do poměru 0,2 kW/kg

Můžu řídit:nejčastěji motocykly o objemu 250ccm, ale i vyšší, pokud jsou seškrcené na 35kW výkonu.
Pozor!! Maximální výkon motocyklu, u kterého plánujete snížit výkon, nesmí mít více než 2 násobný výkon než je povolený výkon motocyklu pro skupinu A2. Jednoduše tedy výkon motocyklu před snížením výkonu pro skupinu A2 nesmí mít výkon větší než 70kW.
Nemůžu řídit: cokoliv co je nad 35kW nebo poměr 0,2 kW/kg

Minimální věk pro vydání řidičkého průkazu: 18 let
Nejdříve se můžu přihlásit ve věku:16,5 let
tento řidičák chci

skupina A

Motocykly

Můžu řídit: libovolné jednostopé vozidlo
Nemůžu řídit: pozor na čtyřkolky, na většinu je potřeba skupina B (zjistěte si zařazení vozidla podle technického průkazu)

Minimální věk pro vydání řidičkého průkazu: 24 let
Minimální věk pro vydání řidičkého průkazu po dvou letech praxe s motocyklem skupiny A2: 20 let
Nejdříve se můžu přihlásit ve věku:20 let nebo 22,5 let
tento řidičák chci

Osobní vozidla

skupina B

Osobní vozidlo do hmotnosti 3500kg s maximálně 8 místy k sezení bez místa řidiče

Můžu řídit:libovolné vozidlo, včetně traktůrků do 3,5t, dále motocykl spadající do skupiny AM
Nemůžu řídit:motocykly (kromě AM), nákladní vozidla a autobusy

Minimální věk pro vydání řidičkého průkazu: 18 let
Nejdříve se můžu přihlásit ve věku:16,5 roku
tento řidičák chci

skupina BE

Přípojné vozidlo ke skupině B přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg

Můžu řídit:soupravy vozidel
Nemůžu řídit: Pokud mám řidičský průkaz i na skupinu C, ale přívěsy jen k B, tak můžu u skupiny C připojit přívěs do celkové hmotnosti opět pouze 750kg jako u samotné skupiny B.

Minimální věk pro vydání řidičkého průkazu: 18 let
Nejdříve se můžu přihlásit ve věku:18 roků (nemůžu dříve, protože nemám ještě hotové B)

Předpoklady: Pro výcvik na skupinu BE je již držení řidičského oprávnění skupiny B.
tento řidičák chci

Nákladní vozidla

skupina C

Nákladní vozidlo

Můžu řídit:Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg
Nemůžu řídit: vozidla skupiny D1 a D včetně přívěsů

Minimální věk pro vydání řidičkého průkazu: 18 let
Nejdříve se můžu přihlásit ve věku:21 let (v 18 letech pouze ten, kdo nastoupí současně do kurzu pro získání profesního průkazu, nebo bude řídit vozidla specifikovaná v zákoně 361/2000 Sb., § 83, odstavec 5 a 6

Předpoklady: Pro výcvik na skupinu C musí být žadatel držitel skupiny B. Studenti některých učebních oborů můžou dělat B+C současně
tento řidičák chci

skupina CE

Přípojná vozidla k nákladním vozidlům

Můžu řídit: Přívěsy a návěsy bržděný o hmotnosti větší než 750kg, nejen skupinou C, ale i B a pokud již mám skupinu D, tak i přívěs u D

Minimální věk pro vydání řidičkého průkazu: 18 let
Nejdříve se můžu přihlásit ve věku:18 roků

Předpoklady: Pro výcvik na skupinu CE musí být žadatel držitel skupiny C.
tento řidičák chci

Autobusy

skupina D

Autobus

Můžu řídit: Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob od 8 míst k sezení a více, kromě místa řidiče
Nemůžu řídit: nákladní vozidlo nad 3,5t, pokud nemám skupinu C

Minimální věk pro vydání řidičkého průkazu: 21 let
Nejdříve se můžu přihlásit ve věku:21 roků

Předpoklady: Pro výcvik na skupinu D musí být žadatel držitel skupiny B.
tento řidičák chci

skupina DE

Autobus přívěsem

Můžu řídit: Skupina D + přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg
Nemůžu řídit: nákladní vozidlo nad 3,5t skupiny C s přívěsem CE, pokud nemám skupiun CE

Minimální věk pro vydání řidičkého průkazu: 21 let
Nejdříve se můžu přihlásit ve věku:21 roků

Předpoklady: Pro výcvik na skupinu DE musí být žadatel držitel skupiny D.
tento řidičák chci

Další skupiny řidičských oprávnění, které bohužel nemáme v nabídce služeb autoškoly

  • skupina B1 - opravňuje k řízení motorových tříkolových a čtyřkolových vozidel, jejichž maximální konstrukční rychlost převyšuje 45 km.h-1 nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 cm3 nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů.
  • skupina C1 - Řidičské oprávnění podskupiny C1 opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel skupiny D1 a D, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 7 500 kg
  • skupina C1+E -Skupina C + přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg, ale souprava nesmí překročit maximální přípustnou hmotnost 12000kg
  • skupina D1 - Řidičské oprávnění podskupiny D1 opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, avšak ne s více než 16 místy k sezení, kromě místa řidiče
  • skupina D1+E - Skupina D1 + přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg, ale souprava nesmí překročit maximální přípustnou hmotnost 12000kg
  • skupina T - Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení traktoru a samojízdného pracovního stroje, k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo